Lipno Dragon Boat Race 2011

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Základní informace, Zdroj: www.lipno-online.cz, Vydáno dne: 10. 05. 2011

V sobotu 21. května letošního roku se uskuteční v lipenské loděnici tradiční závod dračích lodí. Závodí se na trati 200m, systémem min. 3 jízd, kdy první dvě jsou kvalifikační a určují nasazení do finálové jízdy na základě dosažených časů nebo pořadí (o konkrétním systému rozhoduje pořadatel). Finálová jízda pak rozhoduje o konečném umístění v závodě a bodovém zisku pro pořadí v GP 2011. V každé posádce musí pádlovat minimálně 4 ženy. V případě že se závodu zúčastní minimálně 3 ryze ženské posádky, budou vyhlášeny samostatně

Draci na hladině Po rozplavbě Lipenské Dračice se naloďují


Pro letošní ročník je připraven i „Lipenský Dráček“ - závod pro dětské kolektivy kolektivy, ve kterých všichni pádlující musí být mladší 18 let. Závod je otevřený pro širokou veřejnost. Zúčastnit se může opravdu každý - firma, parta kamarádů, sportovní klub, obyvatelé stejné obce...

Pořadatel:

Technické provedení:

Termín:

Místo:

Status závodu:

Ředitel závodu:

Zástupci ČADL:

Startovné (dle pravidel DGP 2011):

* Na základě podepsané smlouvy a vystaveného daňového dokladu

V ceně startovného je zahrnuta možnost dvou tréninků (pátek odpoledne a sobota ráno) přímo v areálu závodu, zapůjčení veškerého vybavení (loď, pádla) a zajištění kormidelníka. Žádné další poplatky nebudou vybírány. Dle tradice vítěz předešlého ročníku neplatí startovné! DRAGON FORCE PŘEROV LETOS JEDE ZADARMO!!!

Posádka Loděnice Před startem Vyráží se

Přihlášky:

Posádka je přihlášena zasláním přihlášky a zaplacením startovného na oddílový účet ČSOB, č. ú. 225668626/0300. NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 15. 5. 2011! Přihlášky a platby po termínu s příplatkem 2000,- Kč.

Vybavení:

Ubytování:

Občerstvení:

Zázemí pro závodníky:

Doprovodný program:

Časový harmonogram (může se lehce časově měnit, dle počtu přihlášených):

Za Outdoor Club HANACE ČB Jan Veber - www.hanace.info